Hvordan?

Fødsel  Navn  Dåb  Konfirmation  Vielse  Kirkelig velsignelse  Begravelse

Nyfødt! Fødsel

Fødsel meddeles til bopælssognet af fødestedet. 

Er forældrene ikke gift, skal de aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring til bopælssognet. Den blanket, der skal bruges hertil, udleveres af jordemoderen, eller kan hentes på www.personregistrering.dk. Herved fastslås faderskabet, og forældrene får fælles forældremyndighed.

Omsorgs- og ansvarserklæringen kan også afleveres til Stats-
forvaltningen inden barnets fødsel. Så skal en kopi heraf afleveres til bopælssognet.

Forældrene får som ”kvittering” tilsendt en fødselsattest for barnet, hvoraf dets personnummer fremgår. 

I særlige tilfælde skal der rejses faderskabssag ved Stats-
forvaltningen.


Dåbsfad fra 1611 i døbefont fra 1300 Dåb/navngivelse

Alle børn skal have navn senest seks måneder efter fødslen.
Navngivningen kan ske ved dåb eller ved navngivelse.

Der er regler for, hvilke navne, der må vælges. Fornavne skal være godkendte fornavne, og man skal være opmærksom på, at barnet kun kan få sin fars efternavn, hvis forældrene er gift eller faderskabet anerkendt.

En liste over godkendte fornavne findes på Familiestyrelsens hjemmeside: www.familiestyrelsen.dk.

 

Dåb

Når ens barn skal døbes, henvender man sig til præsten (Alleen 11, Radsted, 4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 54 08) og aftaler en dato. Dåb finder normalt sted ved gudstjenesten om søndagen. Tidspunkter kan man se her på siden ved at klikke på Gudstjenester i menuen til venstre.

Man aftaler også en tid for samtale med præsten. Samtalen finder som regel sted i ens hjem. Her taler man om, hvad barnet skal hedde, hvem der skal være faddere, og hvordan dåben foregår.

Et barn skal have mindst tre og højst fem faddere. Hvis forældrene selv skal være faddere, skal der være to derudover. Gudmor/gudfar tæller med som fadder. For at være fadder skal man selv være døbt med den kristne dåb og mindst have konfirmationsalder.

Efter dåben får barnet en dåbsattest, en børnebibel og et dåbslys.

Hvis man ønsker sit barn døbt i en anden kirke, henvender man sig til præsten der.

 

Navngivelse

Når ens barn ikke skal døbes, skal det navngives. Man skal udfylde en anmeldelse om navngivning, som man får enten ved at henvende sig i præstegården eller ved ringe dertil (Alleen 11, Radsted, 4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 54 08) eller henter på www.personregistrering.dk, og man får derefter en navneattest for barnet.Konfirmation Konfirmation

I Radsted bliver man konfirmeret, når man går i 7. klasse.

For at blive konfirmeret, skal man være døbt, have gået til konfirmationsforberedelse og have været med til gudstjeneste et antal gange.

Konfirmationsforberedelsen finder sted i Radsted præstegård tirsdage i den tid, der svarer til skolens to første lektioner. Alle elever i 6. klasse får ved skoleårets slutning et brev med oplysninger om tilmelding mv.

Konfirmationsdatoen er altid den første søndag efter påske.

Ved konfirmationsforberedelsens start eller som gave ved konfirmationen får konfirmanderne et Nyt Testamente eller en bibel. Bryllup Vielse i kirken

Kirke, dato og klokkeslæt aftales med præsten.

Man aftaler også, hvornår man skal tale med præsten om brylluppet. Ved denne samtale gennemgås bryllupsritualet, man vælger salmer sammen med præsten, og man aftaler forskellige praktiske ting. Man skal medbringe den prøvelsesattest, som man får på kommune-
kontoret det sted, hvor man har bopæl.

Efter vielsen får brudeparret en vielsesattest og en bibel.

Det koster ikke i sig selv noget at blive gift i kirken.
Hvis man ønsker kirken pyntet, aftaler man det med graveren, og så koster de selvfølgelig noget. Graveren hedder Flemming Rasmussen og træffes på tlf. 21 25 15 96.

 


Kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab

I Danmark har den kirkelige vielse samme borgerlige gyldighed som en vielse på rådhuset. Men par, der er blevet viet på rådhuset kan få en kirkelig velsignelse af deres ægteskab. Den former sig på næsten samme måde som en vielse i kirken.

Også her henvender man sig som ved en vielse i kirken til præsten.Marmorkors på gammelt gravsted Begravelse og bisættelse

Dødsfald skal anmeldes senest to hverdage efter dødsfaldet til præsten. Dette gælder også, selv om afdøde ikke er medlem af folkekirken. I de fleste tilfælde sker det ved, at de pårørende henvender sig til en bedemand, som hjælper med at udfylde en dødsanmeldelse, afleverer den og i øvrigt sørger for de praktiske ting omkring bisættelsen/begravelsen.

Sammen med dødsanmeldelsen skal dødsattesten fra lægen samt afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest afleveres. Dødsanmeldelsen oplyser afdødes personlige data, om afdøde skal jordfæstes (begraves) eller brændes (bisættes), og om der skal medvirke en præst. Den skal underskrives af den nærmeste pårørende, som derved bekræfter, at anmodningen om begravelse/brænding er i overensstemmelse med afdødes ønsker. De øvrige aftaler om kiste, pynt, gravsted mv. angår ikke denne anmeldelse.

Man aftaler enten selv med præsten, eller lader bedemanden gøre det, dato og klokkeslæt for begravelsen/bisættelsen. Præsten vil desuden gerne tale med de efterladte om, hvad der skal siges i kirken og hvilke salmer, der ønskes sunget. Dette sker ofte ved et besøg i hjemmet.

Gravsted aftales med graveren eller kirkeværgen, som også kan oplyse om hvad det koster at have et gravsted på kirkegården.