Artikler om:

At døbe børn er det morsomste

Dialogens grænse

Fordi vi får hele opmærksomheden 

Kirkespirets brand

Evighedens luft og smag

Alt er gave

At døbe børn er det morsomste jeg gør

 Sådan skriver den norske biskop Eivind Berggrav i erindringsbogen ”Spenningens Land” og fortsætter: ”De er så deilige, disse barneøinene, og det er som et levende evangelium å se dem bli båret frem til Gud”.

 Det tror jeg, enhver præst kan skrive under på! 

Når der er gået lidt tid efter fødslen, ringer telefonen en dag: ”Vi vil gerne have vores barn døbt den og den søndag, kan det lade sig gøre?” Det kan det som regel, men det er også hændt, at vi har måttet finde en anden søndag eller en lørdag. Men bliver det en søndag, får hele menigheden oplevelsen med, og det er en god ting. Vi aftaler tid for en samtale, oftest hjemme hos forældrene.

 Her taler vi om barnets navn, om fadderne og om hvad dåben er og giver og gavner. Hvis der er større søskende i hjemmet, så må alle forklaringer være i børnehøjde, og så forstår vi voksne det såmænd også meget bedre, nemlig sådan som man forstår med hjertet. 

Ingen forstår nemlig fuldt ud, hvad dåben er. Så skulle man også kunne forstå hvad Gud gør, og det gør vi jo ikke. Dåben er – det, vi ser og hører, når dagen endelig kommer og forældre og faddere står med den lille i våbenhuset og venter på at gå ind. Så går døren op, orglet intonerer og alle rejser sig, mens den lille i sin fine dåbskjole i gudmors eller gudfars favn bliver båret op mod døbefonten. Når det er blevet tid, samles vi dér og hører, at det er Jesus, der har befalet os at gøre som vi nu gør, og at han vil være med os alle dage indtil verdens ende. Og også, at ”den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.” Så følger korstegnelsen, trosbekendelsen og selve dåben ”i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” mens vandet flyder over barnets pande. Om nu den lille sover eller græder eller bare ligger med store, forundrede øjne gør ingen forskel (jo måske for den, der bærer!), for det er som dem, vi er, vi bliver modtaget hos Gud. 

For nogle år siden var der en ældre mand i Radsted, som ofte kom i kirke. Når der så havde været dåb en søndag og forældre og faddere gik ned ad midtergangen med dåbsbarnet, så trådte han lige ud fra bænken og lagde en 20-krone på dåbsbarnets bryst! En dåbsgave fra ham, men i grunden også en hilsen fra den stedlige menighed: Velkommen, vi er glade for dig.

 Hvor har sådan et lille dåbsbarn i grunden meget: kærlige forældre, et trygt hjem, sine omgivelsers opmærksomhed. Ikke fordi det lille barn kan noget særligt, men fordi det kan tage imod, ja, fordi det ikke kan andet! Med Berggrav igen: ”At være barn er at kunne tage imod, åbent, uden bagtanker og tvivl, det at være barn er at eje mere end man ved. At blive voksen er snarest at blive i stand til at sætte det overstyr, som man ejer”, så ”skulle det være lettere for Gud at give troens gave til sådan et voksent sind end til det lille barn?”

Nej, Jesus siger jo: Lad de små børn komme til mig, for Guds rige er deres. Det vil sige: Jeg giver dem troen, jeg giver dem i Guds hånd. Kort sagt: Jesus giver dem troens gave fra Gud! Alt er godt begyndt med dåben, ”Gud lod dig fri og skøn og ny i nådens rige lande; han gav dig børneret og navn og tog dig i sin milde favn, som alle himle bærer” (salmebogen nr. 452 v. 4)

 Så stor en herlighed skal vi da ikke siden skjule for børnene! – eller for os selv! – men sammen prøve at leve i den tro, vi fik i dåben som ren og skær gave. At tro er at leve af gaven, af nåden, når vi endelig har indset, at vi ikke har andet valg.

                                                                                                               Nils Roland

                                                                     Dialogens grænse

I april 2006 var de fleste af landets biskopper samt bestyrelsen for Folkekirke og Religionsmøde på en studierejse til Leicester i England. Formålet var at studere den måde, man i denne by har indrettet sig på med de mange forskellige trossamfund, der findes i byen. Muhammedkrisen lå i baggrunden, men turen var planlagt længe før den. Krisen blev kun sporadisk berørt under møderne.

Nedenstående er en bearbejdelse af min indledning til det påfølgende bestyrelsesmøde i maj: 

”Søndagen efter at vi, der var med på turen til Leicester, var vendt hjem, hørte vi i evangeliet hvad Jesus sagde til dem, der var i tvivl om, hvem han var: 

”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.” Joh. 10,27-30 

Vi var jo blevet meget venligt modtaget i Leicester, hverken den engelske eller den østerlandske gæstfrihed fornægtede sig! De hjertelige sikher, de alvorlige muslimer, de smilende hinduer, de engelske anglikanere. Men ingen kunne være i tvivl om, at de hver især nøjagtig vidste, hvor de stod. I mødet med danske biskopper og dialogfolk blev der tonet rent flag, og også den anden vej. 

Det var for det meste gode samtaler, netop fordi vi vidste, hvor vi havde hinanden. En dialog, hvor en masse er fejet ind under gulvtæppet, er ikke en ægte dialog. Dialog er samtale om det, man rent faktisk kan samtale om, den er ikke kompromismageri, som en af de muslimske deltagere fremhævede. 

I virkeligheden skal man – når det forholder sig sådan – ikke tale sammen i mange minutter før man er inde ved kernen. Og kernen er spørgsmålet om, hvem Jesus er. Er han Kristus? Er han den, som kommer, eller skal vi vente en anden? som Johannes Døberen spurgte fra sit fængsel. 

Det er ikke kun de andres spørgsmål. Det er også vort. Evangeliet med de ord er jo givet for vor skyld og ikke for at berette, at der engang var nogle, der var i tvivl. Det er i virkeligheden et fælles spørgsmål, som heller ikke lader kristne i ro: Hvem er Jesus?  

”Jeg og Faderen er ét”, sådan slutter evangeliet – på en måde, så det ikke kan diskuteres. Take it or leave it. De fleste både mennesker og religioner kan godt betragte Jesus som et godt menneske, måske det bedste menneske, men selve Guds menneske må han ikke være! Han må godt være en undergører, måske den største, men han må ikke have givet sit liv for vore synders skyld og være opstanden! Han må godt være en vejviser, en af mange, muligvis den bedste, men han må ikke være vejen selv! Sådan lyder indvendingerne, og ikke kun fra mennesker af anden trosbekendelse.  

Men det kan ikke hjælpe, for det er netop alt det, Jesus er! Det viser hans gerninger, det viser hans ord, ordene om hyrden og fårene: Får følger deres hyrde, de kender ham, han svigter dem ikke, men giver om nødvendigt sit liv for dem. De, der mærker, at sådan er Jesus, som en rigtig, rigtig god hyrde, ja, de følger ham. Der er noget dragende ved kærligheden, den kærlighed, der tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Og sådan var og er Jesu kærlighed. Derfor drager den, derfor tiltrækker den.

 Der er en lidenskab i de ord, en hyrdes, for ikke at sige en elskers lidenskab! Ingen skal røre mine små, som følger mig, ingen, ingen, ingen skal rive dem ud af min hånd!

Det er dette, som fik en Dostojevski til at sige: ”Hvis nogen bragte mig beviset for, at sandheden om vort liv ikke er i Kristus, og hvis sandheden i virkeligheden ikke var hos Kristus, så ville jeg hellere være med Kristus end med sandheden.” 

Kun når samtalepartneren ved, at sådan forholder det sig, at det er sådan, vi har det med Jesus, kan der være tale om en ægte dialog. Som så eventuelt bliver kort! Eller fortsætter i lang tid, fordi spørgsmålet om, hvem Jesus er, rører meget forskellige mennesker på et dybt plan, det ikke bare et diskussionsemne blandt mange. 

Derfor må en religionsdialog, hvis den skal være ægte, for os kristne nødvendigvis være båret af bekendelsen til den treenige Gud. Og den må ende ved Jesu ord: Jeg og Faderen er ét.”

 

Fordi vi får hele opmærksomheden

Hvorfor glæder I jer til at blive konfirmeret?” spurgte jeg mine konfirmander. ”Gaverne”, sagde en. ”Festen” sagde en anden. Men så var der en, der sagde: ”Fordi vi får hele opmærksomheden!”

Det var et godt svar. Festen og gaverne er en del af opmærksomheden, men ikke hele opmærksomheden.

Med den begyndte det allerede i september, da konfirmanderne mødte ved præstegården for at begynde på ”at gå til præst”, ja, længe før faktisk. For konfirmationen er så gammel i Danmark (indført 1736), at det er som om den altid har været her. Det ligger i luften, at man ligesom skal konfirmeres. Selv om det nu om dage er fuldstændig frivilligt, om man vil det, så er det alligevel en dybt indarbejdet tradition.

Men konfirmanderne er alligevel helt opmærksomme på, at det er en personlig ting at blive konfirmeret, det er ikke bare noget, man gør, fordi de andre gør det. Hos os tog vi en lille test til at begynde med: Hvad vil du især gerne vide noget om? Der var 12 spørgsmål, f. eks.: Findes Gud? Og hvordan er han eller hun så? Var Jesus tosset, en løgner, eller Guds søn? Kan der være en god Gud, når der findes så meget ondskab i verden? Spørgsmålene skulle prioriteres på en skala fra 1 til 5, og alle disse spørgsmål fik et 5-tal af næsten alle. Det var det vigtigste! Et godt signal til præsten om at komme ind på de emner ret tit. Godt set af konfirmanderne, for lige så snart vi taler om tro, så melder netop de spørgsmål sig. Med mindre vi hører noget, der kalder på troen trods disse spørgsmål. Og det er netop meningen, det er det, vi skal!

Opmærksomheden er noget flakkende i den alder. At undervise konfirmander er lidt ligesom at opdrage en hundehvalp: Når motivationen er der, så skal man være klar, og så kan det virkelig rykke med gode spørgsmål og en god snak om det, der er vigtigt i livet, og hvad Jesus sagde om det. Men andre gange er det bedre at holde frikvarter og tumle i præstens have og gnave grønne æbler.

”Hvor tit skal vi gå i kirke?” ”Det behøver I ikke ret tit. En gang om ugen er nok!” Lamslået tavshed. Så finder vi et realistisk niveau, der siger ”10 gange, jævnt fordelt”. Og de kommer, også med far og mor somme tider, for at gå til gudstjeneste er at opleve noget, der er større end vi selv. Kirkerummet, orglet, ordene, salmerne. Det handler om indlevelse mere end forståelse. Opmærksomhed? Ja, også det. Men gudstjenestens egentlige mening er at lade os opdage Guds opmærksomhed på os. At hans ord er en lygte for vor fod, et lys på vor sti. At hans kærlighed gælder os uden begrænsninger. At lykken er at give som vi selv har fået givet.

Det er ikke let at være 13-14 år. Hvor ikke-let det var, kan vi voksne forhåbentlig godt huske. Det ene øjeblik vil man frem og være på, det næste øjeblik har man mest lyst til at gemme sig. Så nærmer konfirmationen sig, og opmærksomheden stiger. Der skal prøves tøj, ”ret dig nu op!”, der skal forberedes en lille takketale, ”åh nej, jeg gør det ikke”, der skal holdes generalprøve i kirken, ”jeg har sommerfugle i maven”.

Så bliver det konfirmationsdag! Det er lidt uvirkeligt, hverken far, mor eller konfirmand kan rigtig forstå, at det er så vidt allerede, og at man lige pludselig ser på hinanden med andre øjne end før, med en ny opmærksomhed, selv om det der med ”ind i de voksnes rækker” ikke helt passer. For på tirsdag skal vi jo i skole igen.

Men lige nu er vi i kirkens lyse rum, vi er i en anden tid. Guds opmærksomhed fæstner sig på os, hele hans kraft og kærlighed gælder os, konfirmander og alle sammen. Til hver enkelt lyder det:

Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i dåben har gjort dig til sit barn, han styrke dig i din tro og give dig håb, han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed!

                                                                                                              Nils Roland

 

Da Radsted kirketårn brændte

Om aftenen den 2. december 1898 var den 7-årige Peter Kepp og hans forældre på besøg i et hus på Nykøbingvej. Peter var lige ude med sin mor i et nødvendigt ærinde, da de så et underligt lys i toppen af kirkespiret. Kunne det være graveren, der skulle noget i tårnet på denne tid? Næppe, og dertil var lyset også alt for højt oppe. De andre i huset blev tilkaldt og alle kiggede op mod tårnet og snakkede om, hvad det kunne være. Men da de klare flammer slog ud, var ingen mere i tvivl. Nu huskede de også tordenskraldet for lidt siden; da havde de snakket om, hvor mærkeligt det var med tordenvejr på sådan en stille, grå og våd vinterdag. Og så blev der slået alarm! Radsteds hestetrukne sprøjte med vandtønde, slange og pumpe for af sted alt hvad remmer og tøj kunne holde, men kunne jo ikke stille noget op mod branden i det høje spir, vandstrålen nåede knapt op til kirkens tagskæg. Nogle forsøgte så at bære vandspande op ad vindeltrappen, måske kunne man på den måde… Men nej, branden tog til og åd sig knitrende ind på det gamle, svære tømmer. Ude på kirkegården gik en mand frem og tilbage og sagde igen og igen: ”Her står vi bare og ser til, og imens brænder vores kirke.” Først da man fik gjort ham begribeligt, at alle stod magtesløse, sagde han: ”Ja, så i Guds navn da…” Efterhånden havde mange mennesker samlet sig og så til på afstand, for det var direkte livsfarligt at stå på vejen ud for tårnet. Lidt senere sank spiret sammen med et brag i en regn af gnister og brændende tømmerstykker, og noget af det faldt ned over skibet og det rosenkrantzske kapel, som blev en del ødelagt. Men nu kunne man komme til at slukke. Hvælvingerne i tårn og kirke havde holdt stand, også da tømmer og klokker styrtede ned, men ellers var kirken dagen derpå et sørgelig syn. Peter sikrede sig senere et stykke klokkemalm, som han opbevarede mange år efter.

Branden satte sig dybe spor, for det var ikke kun et smukt og særpræget bygningsværk, der brændte. Nej, det var sognets kirke, som man var knyttet til med stærke, følelsesmæssige bånd. Søndagen efter sagde sognepræst Jakob Møller bl. a.: ”Gud har mange måder at tale til mennesker på – måske har Han med dette talt til os her i Radsted?”

 

Spiret skulle jo hurtigst muligt bygges op igen. Denne opgave overdrog lensgreven på Krenkerup til arkitekt Glahn, Nykøbing F., og spiret blev opført som en nøjagtig kopi af det gamle. Det stod færdigt først i 1900. En af medarbejderne var tømrerformand Vilhelm Nielsen, der i mange år havde været på valsen i Tyskland og bl. a. været med til at reparere trækonstruktionerne i Kölner-Domens spir. Hans sagde siden: ”Det var jo håndplukkede folk, der blev sat til at genopføre Radsted kirkespir. Nogle ansøgere til arbejdet blev afvist, fordi man ikke stolede på deres faglige kvalifikationer.” Vilhelm Nielsen kaldte Radsted kirkespir ”mit egentlige svendestykke, som jeg har bygget sådan, at det kan blive stående i hvert fald 100 år.”

Som noget af det sidste blev to nye malmklokker hængt på plads i tårnet. De havde klokkesprog forfattet af sognepræst Jakob Møller og er måske hans fortolkning af, hvad det var, Gud ville sige til ”os her i Radsted” gennem denne brand. På den lille klokke står:

Med malmets klang til mæle

Jeg råber i Guds navn

Vågn op af søvne sjæle

Fly til jer frelsers favn

                                                                                                                                    Nils Roland

 

Evighedens luft og smag

Denne artikel handler om pinsen, som til maj rammer os i alle sanser. Når bøgen springer ud, når pinsesolen danser, når ”det dufter lysegrønt af græs”, når der er amoriner i luften, når køerne bisser, når pinsebryggen knappes op, ja, så er det pinse, og det kan alle godt forstå.

Pinsen er jo en kirkelig højtid ligesom jul og påske, men hvad handler den i grunden om? På en måde om det samme som ovenfor, den handler om livet! Pinsen handler om, at der kom liv i de døde ord, i de dorske kroppe, i de matte øjne.

Pinse er egentlig bare et talord, der betyder 50, nemlig 50 dage efter påske. På den dag var Jesu disciple samlede i et hus, men pludselig hørte de en vældig susen i luften, og der viste sig for dem tunger som af ild, der fordelte sig og satte sig på hver enkelt. Og de blev fyldt af Helligånden og begyndte at tale om Guds store gerninger på andre sprog, så alle, de mødte, kunne forstå dem. Sådan fortæller Lukas i Apostlenes Gerninger kap. 2 om pinseunderet. Det under var kirkens begyndelse, for kirke er, at mennesker deler fortællingen om Guds store gerninger i Jesus Kristus med andre mennesker. Pinsen er kirkens fødselsdag, for da kom der liv i den.

Det var noget nyt, der skete, og alligevel det samme som i begyndelsen, da ”Guds ånd svævede over vandene” som det hedder i skabelsesberetningen. ”Modtag Helligånden” siger Jesus til disciplene efter sin opstandelse. Men først Pinsedag blev det vitterligt for verden, at Guds ånd hviler over Jesu ord ligesom den milde forårsbrise bevæger bøgetræets fine blade, ”det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemlig gennem løvet, det lufter liflig under sky fra Paradis, opladt på ny.”

At leve er mere end at trække vejret, sove, spise, arbejde, elske og forfra igen. Hvis et menneske skal leve, virkelig leve, så må gnisten også være der, eller flammen. Så må der være forbindelse mellem frygt og håb, mellem tro og gerninger, mellem fortid og fremtid, mellem støv og ånd, mellem Gud og menneske. Og det er ikke vores sag at skabe den forbindelse, men Gud skaber den, ja, har skabt den og vil stadig gøre det, for Gud sender sin ånd for at gøre den indbyrdes kærlighed levende i vore hjerter.

”Det lufter lifligt under sky”, skrev Grundtvig, og vi hensættes med det samme til det skønneste forårstegn, den nyudspungne bøgeskov med sin duft af forår. Men duften er ikke det hele, også smagen hører med som det hedder i en salme: ”Livstræet skyde af korsets rod, smage lad alle: vor drot er god”. Når vi holder nadver i kirken er det rent ud sagt for at vi skal smage på Gud! På alle mulige måder vil hans kraft vække os og røre ved os, for ”lifligheds magt gøre dorskhed opvakt, så på Guds nåde der skønnes”. Også høresansen er med. Apostlene hørte en brusende lyd fylde hele huset, hvor de sad. ”Hør himmelsus i tredje time! Det lyder sært for hver især, vindklokker gir sig til at kime med Helligånden – ganske nær”. Sådan hedder det i en af de nye pinsesalmer, vi har fået med i den nye salmebog.

Jo, alle sanser er med og berøres i pinsen, lad os åbne os for det! Dog er der en sans, som ikke virker på samme måde som de andre, hvor vi kan høre, lugte, se, føle og smage. Det er den 6. sans, som ikke er noget overnaturligt, men er hjertets sans. ”Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet”, siger den lille prins i eventyret af samme navn. Det kommer frem mange gange i pinsens salmer og evangelium, at det er med hjertet, det hele begynder, når vi beder Helligånden ”kalde, forsamle og Jesus forklare, bygge Guds kirke, oplyse hans folk. Det er din gerning, lad os den erfare, vær i vort hjerte Guds kærligheds tolk”.

Jul og påske handler om det, som er sket, Jesu fødsel og død og opstandelse. Men pinsen handler om det, som altid sker, når Guds ånd rører ved os og Helligånden skaber liv i vore hjerter og ”giver tidens åndedrag evighedens luft og smag” (Salmebogen 558 vers 3)

Nils Roland                                                                                                          

Alt er gave

Søndag den 2. september indvies Radsted kirkes fornyede alterparti ved høstgudstjenesten, hvor biskop Steen Skovsgaard er prædikant.

Alter

Ordet ”alter” er afledt af det latinske altus, der betyder høj eller ophøjet. Altre har været kendt siden urgamle dage som mødested mellem det menneskelige og det guddommelige. I Det gamle Testamente hører vi om Jakob, der under flugten fra sin bror Esau lægger sig til at sove med en sten som hovedgærde. Om natten drømte han om en stige, der nåede fra jord til himmel, og Guds engle steg op og ned ad den. Og Gud selv sagde til ham: Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Da Jakob vågnede, sagde han: »Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!« Og han blev grebet af frygt og sagde: »Hvor er dette sted frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens port!« Og han tog den sten, han havde stillet som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. Sådan blev alteret i Bethel (=Guds Hus) til.

Kirkens alter

De første kristne havde ingen altre, for med Kristus var frygten for Gud som en uberegnelig, hinsides magt, der skal stilles tilfreds med ofre, overvundet. Med sit eget liv, sit legeme og blod, havde Jesus skabt fred med Gud, en fred at tro og leve på. Derfor brugte de første kristne et ganske almindeligt bord, når man ved gudstjenesterne fulgte Herrens bud om at spise og drikke brødet og vinen, hans legeme og blod, ”til ihukommelse af mig”, som det hedder i nadverritualet.

Ret tidligt begyndte man at udsmykke bordet på forskellig måde. Ned foran alterbordet hænger der allerede fra 6. århundrede meget ofte et fint forarbejdet forhæng, et antependium. Siden hen begyndte man at lave opbygninger bagtil på bordet, der skulle understrege centrale trossandheder gennem malede eller udskårne figurer.

Når præsten i den katolske tid udtalte indstiftelsesordene over brødet og vinen og hævede kalk og disk op, så blev det opfattet næsten som en gentagelse af Kristi offer. Nadverindstiftelsen begyndte at leve sit eget liv, der behøvede end ikke at være en menighed til stede.

Reformationen i begyndelsen af 1500-tallet

gjorde op med den romersk-katolske lære om messeofferet, men Luther værnede meget om dets grundopfattelse, at Kristus virkelig er til stede ”i, med og under brødet og vinen”. Det skete i modsætning til de andre reformatorer, der hældede til rent symbolske opfattelser af nadveren. Men så ville troen blive afhængig af egen opfattelse, ikke af Guds Ord, som er alt, hvad den tvivlende har at støtte sig til. Alt er gave, det var Luthers hovedanliggende. Frelsen er Guds nådegave i Jesus Kristus, ikke noget, man skal gøre sig fortjent til, men gribe i tro.

Nyere og nyeste tid

I Italien i 1500-tallet begyndte man at fremstille alteropsatser som arkitektoniske opbygninger med søjler, gavle og gesimser, og en sådan alteropsats blev netop opstillet i Radsted kirke i 1610. Her dannede den ramme om et billede, fra 1870 Kristus i Emmaus, og skriftsteder (som nu er forsvundet).

Men disse store og tunge arrangementer kunne næsten skjule, at der faktisk var et solidt bord nedenunder. Tilmed kunne det som i Radsted blive totalt dækket af rødt fløjl, som yderligere slørede den oprindelige mening: et bord!

Foran alterbordet i de lutherske kirker er der oftest opbygget en såkaldt alterskranke med et knæfald (knælepude) foran. Den knælende stilling er en bedestilling. Ved at knæle ved nadveren understreger man for sig selv, at man kommer for at modtage sine synders forladelse og dermed liv og salighed.

Nils Roland