Adresser

Provst og kirkebogsførende sognepræst 
Anne Birgitte Villadsen
Radsted præstegård
Alleen 11, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 54 08 
E-mail: abv@km.dk

Sognepræst 
Bendicht Mader
Tårs præstegård
Tårsvej 16, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 20 39
E-mail: brma@km.dk

 

Menighedsrådets officielle e-mail: 7595@sogn.dk

Radsted-Tårs Menighedsråd:

Menighedsrådsformand
Sidsel Vadsholt Jønck
Ottevej 2, Tårs
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 21 99

Kirkeværge

Rosemarie Jørgensen
Nykøbingvej 233, Radsted
4990 Sakskøbing
Tlf. 23 24 89 61

Kasserer (regnskabsfører)
Birte Johansen
Grænge Skovvej 16
4891 Toreby L
Tlf. 20 45 30 57

Graver
Flemming Rasmussen
Højrebyvej 7, 4952 Stokkemarke
Tlf. 54 70 71 07 eller mobil 21 25 15 96
e-mail: trgraver@os.dk

Organist
Jesper Bay Jensen
Møllevej 74
4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 41 78

Kirkesanger
Anne Jensen
Kraghave Gåbensevej 52 A
4800 Nykøbing
Tlf. 61 78 30 12